Worldwide

  1. Worldwide
Thân gửi cộng đồng #ETH_LimiteD, Ngày nay, số lượng token được phân phối thông qua cổng #Swap để #Staking đã đạt đến mức lưu hành theo như thông báo từ trước của chúng tôi về Token metrics của dự án. Do đó, chúng tôi đã thực hiện đóng cổng swap “ETH-ELD”.    Xin chân thành […]
  1. Worldwide
  1. POW – Proof of work (mining) – Bằng chứng công việc • Mining hay đào coin là một hình thức sử dụng các máy tính có cấu hình #VGA (cạc màn hình, đồ họa) cao hoặc những hệ thống máy đào coin chuyên dụng để chạy phần mềm đào, giải các thuật toán […]

Good Reads

Worlwide

Trending

Thân gửi cộng đồng #ETH_LimiteD, Ngày nay, số lượng token được phân phối thông qua cổng #Swap để #Staking đã đạt đến mức lưu hành theo như thông báo từ trước của chúng tôi về Token metrics của dự án. Do đó, chúng tôi đã thực hiện đóng cổng swap “ETH-ELD”.    Xin chân thành […]

Login

Welcome to MyEld

Đăng ký thành viên để đọc nhiều kiến thức hấp dẫn
Đăng ký tài khoản